สพฐ.เตรียมการแนะแนวอาชีพนักเรียนพื้นฐาน

สพฐ.เตรียมการแนะแนวอาชีพนักเรียนพื้นฐาน

สพฐ.เตรียมการแนะแนวอาชีพนักเรียนพื้นฐาน ด็อกเตอร์บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) กล่าวว่า ตามที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี สั่งการให้กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ทำกับพัฒนากำลังคนให้สอดคล้องกับการปรับปรุงประเทศ รวมไปถึงวางรากฐานความชำนาญอาชีพให้แก่ผู้เรียนรู้ตั้งแต่ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานนั้น สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.)ได้จัดเตรียมจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อที่จะเสริมทักษะอาชีพให้เด็กสามารถค้นเจอตัวตนได้เมื่อจบชั้น ม.ต้น ด้วยการแนะแนววางพื้นฐานอาชีพพร้อมด้วยปรับปรุงคุณภาพผู้เรียนรู้ควบคู่ไปในแต่ละระดับช่วงชั้น โดยเริ่มทำจากระดับปฐมวัยที่มีการจัดรูปแบบบูรณาการผ่านความช่ำชองจากนิทาน หรือ เสริมจินตนาการจากอาชีพต่าง ๆ เพื่อเด็กมีจินตนาการอาชีพในภายหน้า ส่วนระดับประถมศึกษามีกิจกรรมสำรวจอาชีพ ระดับ ม.ต้น จะมีการจัดกิจกรรมชี้แนะ การสร้างการรับรู้ให้แก่ผู้ปกครอง พอให้นักศึกษารู้จักที่จะวิเคราะห์อาชีพ เกี่ยวตนเองกับการศึกษาพร้อมด้วยอาชีพได้ ส่วนระดับ ม.ปลาย จะมีการปรับปรุงความสามารถการตัดสินใจการศึกษาเล่าเรียนต่อ เพื่อจะเป็นการวัดแววพร้อมกับเตรียมสู่การประกอบอาชีพจริงภายหน้า

“นายกฯมีนโยบายว่า ศธ.ต้องให้เด็ก ม.3 ทุกคนฝึกความช่ำชองวิชาชีพ ซึ่งปีที่ผ่านมาก็เริ่มกระทำไปแล้ว แต่ในปีนี้เราคิดว่า จะทำเรื่องนี้อย่างจริงจัง เพื่อจะเตรียมความพร้อมให้เด็ก โดยปูพื้นฐานให้เด็กค้นพบตนเอง ขณะสุดสิ้น ม.ต้นจะต้องทราบว่า ชอบหรือถนัดอะไร ซึ่งจะช่วยให้เด็กตัดสินใจได้แล้วว่า จะเล่าเรียนต่อสายสามัญหรือสายอาชีพ ไม่ต้องรอให้อาชีวะมาดึงเด็กเรา แต่เราจะเตรียมความพร้อมให้ ”เลขาธิการ กพฐ.กล่าวและว่า สพฐ.จะเริ่มดำเนินการเรื่องการแนะแนวพื้นฐานอาชีพ ในปีการศึกษา 2561 โดยได้มีการตอบทำความเข้าใจกับ ผอ.เขตพื้นที่การศึกษา ไปแล้ว ดร.บุญรักษ์ บอกอีกว่า

นอกเหนือจากนี้จะมีการเสริมให้สถานศึกษาเปิดรายวิชาเพิ่มเติมที่มีความมากมาย เป็นแบบชุดวิชาที่มีความเชื่อมโยงกันทั้งชุด ตัวอย่างเช่น ชุดขนมไทยซึ่งเด็กจะได้ศึกษาเล่าเรียนเกี่ยวกับการทำขนมไทยอย่างหลายหลากอย่าง เป็นต้น หรือจัดให้มีชุมชน หรือ การเรียนหนังสือแบบโครงงานมากขึ้น เพื่อจะให้เด็กได้ฝึกความถนัดการคิด พินิจอย่างเป็นระบบ รวมทั้งจะส่งเสริมให้สถานศึกษาใช้ไอซีทีในการจัดการเรียนการสอนให้เพิ่ม สำหรับลดความแตกต่าง เนื่องด้วยที่ผ่านมาโรงเรียนอาจจะไม่อาจสนองตอบความปรารถนาการเล่าเรียนอาชีพของนักศึกษาได้เต็มที่เพราะจำนวนผู้สอนไม่พอ สถานที่เรียนก็จะเปิดตามความพร้อมของอาจารย์ แต่ต่อไปนี้ สพฐ.ได้ปรับวิธีด้วยการใช้ไอซีทีช่วยฝึกสอน โดยจะมีการจัดทำคลังบทเรียนทักษะอาชีพ คือ การเรียบเรียงอาชีพหรือสิ่งที่มีการสอนในสื่อออนไลน์ต่าง ๆ หรือให้เขตพื้นที่การศึกษาจัดทำ VTR สถานที่เรียนที่ประสบผลในการสอนอาชีพ เป็นต้น สำหรับให้เด็กสืบค้นพร้อมด้วยศึกษาเล่าเรียนตามความสนใจของแต่ละคน โดยมีอาจารย์เป็นผู้ให้คำแนะนำ ซึ่งจะทำให้เด็กสามารถศึกษาได้ตามที่สนใจ ไม่ใช่เปิดสอนตามที่ครูบาอาจารย์หวังสอนสั่ง ขอบคุณที่มาเนื้อหาข่าวจาก เดลินิวส์ วันจันทร์ที่ 12 มีนาคม 2561